Απολογισμός Φροντιστηριακών μαθημάτων στη Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

27-06-22 eperan 0 comment

27/6/2022

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία 32 ώρες διδασκαλίας φροντιστηριακού χαρακτήρα στα πλαίσια του μαθήματος “Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων” από τον υποψήφιο διδάκτορα του τμήματος κο Βασίλειο Μπεκιάρη.

Τα φροντιστήρια πραγματοποιήθηκαν ως εξής:

 1. 23/5/2022, 3:00μμ – 5:00μμ
 2. 24/5/2022, 3:00μμ – 5:00μμ
 3. 25/5/2022, 3:00μμ – 5:00μμ
 4. 26/5/2022, 3:00μμ – 5:00μμ
 5. 31/5/2022, 3:00μμ – 5:00μμ
 6. 2/6/2022, 3:00μμ – 5:00μμ
 7. 3/6/2022, 3:00μμ – 5:00μμ
 8. 7/6/2022, 3:00μμ – 5:00μμ
 9. 8/6/2022, 3:00μμ – 5:00μμ
 10. 9/6/2022, 3:00μμ – 5:00μμ
 11. 10/6/2022, 3:00μμ – 5:00μμ
 12. 14/6/2022, 3:00μμ – 5:00μμ
 13. 15/6/2022, 3:00μμ – 5:00μμ
 14. 16/6/2022, 3:00μμ – 5:00μμ
 15. 17/6/2022, 3:00μμ – 5:00μμ
 16.  27/6/2022, 3:00μμ – 5:00μμ

Τα φροντιστήρια πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα ΓΛ304, 3ος όροφος,  Γρηγ. Λαμπράκη 21 και Διστόμου.