Απέργης – Επενδύσεις στις Αγορές Ακινήτων, Χειμ. Εξάμηνο 2010-2011

02-02-09 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Απέργης

Μάθημα: Χρηματοδότηση & Επενδύσεις στις Αγορές Ακινήτων


Μεταπτυχιακό

bullet Ώρες γραφείου: Τρίτη 3-6 μμ  (Γραφείο 329) 

bullet Στόχος του Μαθήματος


Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μια εικόνα για την λειτουργία των αγορών ακινήτων. Το μάθημα αναμένεται να βοηθήσει τους φοιτητές εκείνους που επιθυμούν να κάνουν καριέρα στην εγχώρια ή στην παγκόσμια αγορά ακινήτων σε ιδιωτικό ή δημόσιο επίπεδο. Ειδικότερα, το μάθημα στοχεύει να παρουσιάσει τους μηχανισμούς εκείνους που δείχνουν τους παράγοντες που επηρεάζουν όλα τα είδη αγορών (επενδύσεων) σε ακίντη περιουσία. Επιπλέον, το υλικό που θα αναπτυχθεί θα παρουσιάσει την επίδραση των οικονομικών κύκλων, τις δημογραφικές τάσεις καθώς και την συμπεριφορά των δημοσιονομικών αρχών στην προσπάθειά τους να επηρεάσουν την συμπεριφορά και την πορεία της αγοράς ακινήτων. Τέλος, θα δώσει στους φοιτητές τις έννοιες και τα απαραίτητα όργανα εκείνα που χρειάζονται ώστε να είναι ικανοί να αναλύσουν αποφάσεις χρηματοδότησης σχετικά με τις επενδύσεις και την ανάπτυξη των αγορών ακινήτων.

bullet Κύριο Σύγγραμμα:

  Ling, D. C. and Archer, W. R.  (2010) Real Estate Principles: A Value Approach (3rd Edition), McGraw-Hill, Irwin.

  bullet Άλλα Συγράμματα:

  • Clauretie T. and Sirmans G. S. (2006) Real Estate Finance: Theory and Practice, Thomson, South-Western, Australia.
  • Brueggeman, W. B. and Fisher, J. D. (2005) Real Estate Finance & Investments (12th Edition), New York City, NY: McGraw-Hill/Irwin.
  • Green, R. and S. Malpezzi (2004) ‘U.S. Housing Markets and Housing Policy, Urban Institute Press.
  • Linneman, P. (2004) ‘Real Estate Finance & Investments: Risks and Opportunities (2nd Edition), Philadelphia: Linneman Associates.
  • DiPasquale, D. and Wheaton, W. (1996) Real Estate Markets, Prentice Hall.

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

  Το μάθημα στηρίζεται σε μία τελική εξέταση, στην συγγραφή μιας εργασίας και στην παρουσίαση ενός case-study. Η συγγραφή της εργασίας μετρά για το 30% του τελικού βαθμού, η παρουσίαση του case-study μετρά για το 30% και η τελική εξέταση μετρά για το υπόλοιπο 40% H εργασία πρέπει να επιστραφεί στο γραφείο μου στην τελευταία συνάντηση μαθημάτων.

  Θέματα για την γραπτή εργασία:

    Real estate taxation

    Residential investment and interest rates: Their role for land development

    The role of real estate portfolios in capital market investments

    The role of leverage in real estate investments

    Factors explaining rent levels

    The role of economic and demographic factors in explaining deficiency risk

    Housing renovations: Does the type of real estate matters?

    The present and future role of mortgage pass-through securities

    House prices and bubbles

    Monetary shocks and real estate firm stock returns

    Fiscal deficits and house prices

    The role of inflation in the house price process

    Does consumption respond more to housing wealth than to financial wealth?

    Does quality matter for house prices?

    The role of the CAPM model for real estate prices and returns.

    Portfolios in real estate

    The association between real estate prices and stock prices

    Subprime lending and its impact on real estate prices

    Factors of location choices

    Macroeconomic effects of real estate choices

    The role of education in real estate choices

    How the credit channel affects real estate prices

    The effectiveness of rent control

    The role of labor mobility in real estate prices

    Islamic banking and real estate


  Κανόνες παρακολούθησης:

  Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι σημαντική. Μπορείτε να χάσετε μέχρι 2 παρουσιάσεις χωρίς επαρκή δικαιολογία. Μπορείτε ελεύθερα να συζητάτε ερωτήσεις και απορίες είτε στην αίθουσα είτε στο γραφείο μου τις ώρες γραφείου.

  bullet Ανακοινώσεις
   {loadposition announcements_position}