Προπτ, Πέμπτη 29/3/2018, ακύρωση μαθήματος κου Τσιριτάκη

29-03-18 web.xrh 0 comment

29/3/2018

Το σημερινό μάθημα του Καθηγητή κου Τσιριτάκη δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω ασθένειας.