Ώρες γραφείου κου Αντζουλάτου

23-11-21 eperan 0 comment

Οι ώρες γραφείου για τον καθηγηγτή κο Άγγελο Αντζουλάτο (για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα) είναι Τετάρτη, 6:00-7:30μμ, στο γραφείο 330.