Διδακτορικό Πρόγραμμα -Οργανωτικά

07-07-09 web.xrh 0 comment

Οργανωτικά


Η διάρκεια του προγράμματος δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 3 έτη.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες παρουσιάζουν δημοσίως τη διατριβή τους αφού έχουν συγγράψει τουλάχιστον δύο άρθρα δημοσιεύσιμα σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά κύρους.