ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Σεμινάρια Εφαρμογών Οικονομετρίας στο Eviews

07-07-09 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

Σεμινάρια Εφαρμογών Οικονομετρίας στο Eviews για το ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

Τα σεμινάρια για τις εφαρμογές χρηματοοικονομικής οικονομετρίας στο Eviews θα πραγματοποιηθούν από το διδακτορικό

φοιτητή Αντύπα Αντώνη στην αίθουσα 325 (Εργαστήριο Η/Υ) τις ακόλουθες ημερομηνίες:

Τετάρτη 08/07: 18:30-21:30
Πέμπτη 09/07: 18:30-21:30 και
Παρασκευή 10/07: 18:30-20:30

Η παρακολούθηση κρίνεται απαραίτητη για όσους έχουν αναλάβει διπλωματική εργασία με οικονομετρικές εφαρμογές.