ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Φροντιστήριο στο μάθημα “Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων”

09-09-09 web.xrh 0 comment


Π.Μ.Σ στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη, Φροντιστήριο στο μάθημα Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων

 

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 3ου εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ. με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη ότι την Τρίτη 15.9.2009 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 339 θα γίνει φροντιστήριο στο μάθημα «Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων» με τον Αναπλ. Καθηγητή Εμ. Τσιριτάκη (αφορά μόνο τους φοιτητές που απέτυχαν στην εξέταση του μαθήματος).