ΠΜΣ Executive, Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης

11-05-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές (Εισακτέοι Σεπτεμβρίου 2010) του ΠΜΣ με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη ότι η εξέταση του μαθήματος «Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» δεν θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21.5.2011 αλλά την Δευτέρα 23.5.2011 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 103.