ΠΜΣ Νομικών, Χρηματοοικονομική Διοικητική, Φροντιστηριακά Μαθήματα

10-10-12 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ «ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»

 

     Πειραιάς 8.10.2012

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι θα πραγματοποιηθούν φροντιστηριακά μαθήματα στο πλαίσιο του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Διοικητική». Συγκεκριμένα :

 

 

1ο Φροντιστηριακό Μάθημα

 

Δευτέρα 22.10.2012

 

18.00-20.00  

ΑΙΘ 325 (Εργαστήριο Η/Υ)                            

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ «Διαχρονική Αξία Χρήματος»

&

«Αξιολόγηση Επενδύσεων»

 

2ο Φροντιστηριακό Μάθημα

 

Δευτέρα 29.10.2012

 

18.00-20.00  

ΑΙΘ 325 (Εργαστήριο Η/Υ)                            

3ο Φροντιστηριακό Μάθημα

 

Δευτέρα 5.11.2012

 

18.00-20.00  

ΑΙΘ 325 (Εργαστήριο Η/Υ)                            

 

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ