Ζητείται Βοηθός

09-09-13 web.xrh 0 comment

 

Ζητείται Βοηθός

Αντικείμενο:

  • Βοήθεια στη συγγραφή σημειώσεων
  • Δακτυλογράφηση, συλλογή & ανάλυση στοιχείων

Απαιτούμενες γνώσεις:

  • Τυφλό σύστημα
  • Word, Excel, PowerPoint

Θα εκτιμηθούν:

  • Καλός βαθμός στο μάθημα ‘Χρη/κό Σύστημα’
  • Εξοικείωση, ή διάθεση για εξοικείωση, με βάσεις δεδομένων

Αμοιβή ανταγωνιστική

Επικοινωνία: e-mail κ. Αντζουλάτου