ΠΜΣ Νομικών, Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης, Επιπλέον Διάλεξη

09-12-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι το Σάββατο 11.1.2014 και ώρα 13.00-16.00 στην αίθουσα 103 θα πραγματοποιηθεί επιπλέον διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος «Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης» με τον Καθηγητή κ. Α. Αντζουλάτο.