Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

28-03-14 web.xrh 0 comment

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: “Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου”

 

Ημερίδες Παρουσίασης:

  • Τετάρτη 9 Απριλίου 2014, ώρα 18:00, γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60, Αθήνα)
  • Τρίτη 6 Μαΐου 2014, ώρα 18:00, Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ισόγειο, Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς)

 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με Ειδίκευση: “Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη και με Ειδίκευση: “Χρηματοοικονομική και τραπεζική Διοικητική”

Ημερίδες Παρουσίασης:

  • Δευτέρα 5 Μαΐου 2014, ώρα: 18:00, Παρουσίαση στο ΤΕΕ
  • Τρίτη 6 Μαΐου 2014, ώρα 18:00, Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ισόγειο, Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς)

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: https://bankfin.unipi.gr/apply