Προπτυχιακό, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, Ανακοίνωση

05-05-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Δευτέρα, 5.5.2014, μπορείτε να παραλάβετε από τη Γραμματεία του Προέδρου του Τμήματος (γρ. 328) τις φωτοτυπίες του ΑΚ (τις οποίες μπορείτε να έχετε μαζί σας στις εξετάσεις, χωρίς σχόλια-σημειώσεις).