Προπτυχιακό, Πστωτικά Ιδρύματα, Αλλαγή ημερομηνίας προόδου

11-11-16 web.xrh 0 comment

11/11/2016

Η πρόοδος του μαθήματος “Πιστωτικά Ιδρύματα” θα πραγματοοιηθεί την Παρασκευή 18/11/2016, 16.15-18.00 στο Παλαιό Αμφιθέατρο (αντί Τρίτης 15/11/2016).