Προπτυχιακό, Ύλη του μαθήματος «Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών»

15-01-18 web.xrh 0 comment

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης του μαθήματος «Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών», η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει όλες τις θεματικές που διδάχθηκαν μέσω των διαλέξεων-διαφανειών οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο eclass του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Για την μελέτη των θεματικών αυτών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, εκτός από τις ίδιες τις διαφάνειες των διαλέξεων, το πακέτο άρθρων-μελετών που σας έχει διανεμηθεί και τις σελίδες 7-109 του βιβλίου «Εισαγωγή στο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο» (Νομική Βιβλιοθήκη, 2011) του κ. Γκόρτσου,

Καλή επιτυχία