ΠΜΣ Χρημ & Τραπ Διοικ, Χρονοδιάγραμμα Διπλωματικών Εργασιών

18-01-18 web.xrh 0 comment

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σχολή Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

 18/1/2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Χρονοδιάγραμμα Διπλωματικών Εργασιών

 

Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

Εισακτέοι ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017

 

 

 

31 Ιανουαρίου 2018: Αποστολή του τελικού κειμένου της διατριβής, σε ηλεκτρονική μορφή, στην Τριμελή Επιτροπή και στον Διευθυντή του Μ/Π

 

–  15 Φεβρουαρίου έως και 16 Φεβρουαρίου 2018: Παρουσιάσεις των διατριβών (με χρήση Power Point)

 

–  16 Μαρτίου 2018:

  • Υποβολή του τελικού κειμένου της διατριβής στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην πλατφόρμα «Διώνη» (για την διαδικασία υποβολής διαβάστε τις οδηγίες που σας επισυνάπτονται)
  • Προσκόμιση στην Γραμματεία της βεβαιώσεως, των περιλήψεων της διπλωματικής στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και το έντυπο με τη μετάφραση του τίτλου της διατριβής στην αγγλική γλώσσα (δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο)
  • Αποστολή του τελικού κειμένου της διατριβής, σε ηλεκτρονική μορφή στην Γραμματεία

 

 

Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα επηρεάσει την ορκωμοσία των πτυχιούχων.

Από την Γραμματεία