ΠΜΣ Νομικών, Αμοιβαία αλλαγή μαθήματος Σάββατο 8.12.2018 & Παρασκευή 21.12.2018

03-12-18 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ «ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»

 

            Πειραιάς 3.12.2018

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι το Σάββατο 8.12.2018 και ώρα 12.00-15.00 στην αίθουσα 108 θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Διοικητική» και την Παρασκευή 21.12.2018 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 107 θα πραγματοποιηθεί το μάθημα  «Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης».

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ