ΠΜΣ Χρημ & Επενδ – μερικής φοίτησης, Αμοιβαία αλλαγή μαθημάτων Σάββατο 19.1.2019

17-01-19 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 17.1.2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις» ότι το Σάββατο 19.1.2019 και ώρα 9.45-12.45 θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι» και 13.00-16.00 θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Χρηματοοικονομική Λογιστική».

 

 

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ