ΠΜΣ Νομικών – πλήρους φοίτησης, Αμοιβαία αλλαγή μαθημάτων Παρασκευή 17.5.2019 & Σάββατο 18.5.2019

28-03-19 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 27.3.2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι την Παρασκευή 17.5.2019 και το Σάββατο 18.5.2019 τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν ως εξής :

 

Παρασκευή 17.5.201918:00-21:00ΑΙΘ 107ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Σάββατο 18.5.20199:00-12:00ΑΙΘ 105ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σάββατο 18.5.20199:00-12:00ΑΙΘ 002ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
Σάββατο 18.5.201912:00-15:00ΑΙΘ 105ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ