ΠΜΣ Χρημ&Επενδ, Πρόγραμμα Επανεξετάσεων Μαθημάτων Β Εξαμήνου

15-07-19 web.xrh 0 comment

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα Επανεξετάσεων Μαθημάτων Β Εξαμήνου για το ΠΜΣ στη «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» με ειδίκευση «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ».