Προπτ, Μέτρηση και διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, αλλαγή αίθουσας για 4/4/2024

04-04-24 eperan 0 comment

Ειδικά για την Πέμπτη 4/4/2024, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα γίνει μια αλλαγή στην αίθουσα διδασκαλίας.

Συγκεκριμένα η διδασκαλία θα γίνει στην αίθουσα 107 αντί στη 204 που πηγαίνετε συνήθως.

Η αλλαγή αυτή ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία 4/4/2024.