Κατσιμπρής Γεώργιος, Μέλος ΔΕΠ, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπζικής Διοικητικής

12-06-07 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Μέλη ΔΕΠ, καθηγητής Γεώργιος Κατσιμπρής


 

KATSIMPRIS_GEORGIOS  

Γεώργιος Κατσιμπρής, Καθηγητής

B.Sc. ( Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

M.B.A (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Hartford University, USA)

M.A. (Οικονομικά, State University of Connecticut, USA)

Ph.D. (Οικονομικά, State University of Connecticut, USA)

Ο κ. Κατσιμπρής ήλθε στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής το 2003 ως Καθηγητής και από το 2005 είναι Πρόεδρος του Τμήματος.

Έχει διατελέσει Λέκτορας στο State University of Connecticut (1974-1977), Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Clark University στις ΗΠΑ (1977-1978), Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών του University of Bridgeport στις ΗΠΑ και το 1989 τιμήθηκε με την μόνιμα χρηματοδοτούμενη ερευνητική έδρα Bradford G. Warner Professor of Economics and Finance. Την περίοδο 2001-2002 διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Κύπρου.
Τέλος, την περίοδο 1991-2002, διετέλεσε τακτικός Καθηγητής στον Τομέα της Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και την περίοδο 1998-99 διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα.

Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα: Χρήμα & Τράπεζες, Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική, Οικονομική Ανάλυση και Χρηματοοικονομική Διοικητική.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: ο πληθωρισμός, οι οικονομικές διακυμάνσεις, η ζήτηση χρήματος & η κεφαλαιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων.

Η έρευνά του έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, όπως: European Economic Review, Journal of Money Credit and Banking, Economics Letters, Journal of Banking and Finance, Federal Reserve Bank of Boston Conference Series, Journal of Macroeconomics, Economic Inquiry, The Quarterly Review of Economics and Business, The Quarterly Review of Economics and Finance, International Review of Economics and Finance, Economic Papers, Journal of Multinational Financial Management, Journal of Policy Modelling, Journal of Economic Studies, Applied Economics Letters.