Απέργης- Τα Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

20-06-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Απέργης

Μάθημα: Τα Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης


Προπτυχιακό 5ου Εξαμήνου Επιλογής

 

 

bullet Στόχος του Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι να μελετήσει τόσο την θεωρία όσο και τις πολιτικές εκείνες που έχουν συμβάλλει στο περιβάλλον της οικονομικής ολοκλήρωσης εν γένει και της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης ειδικότερα. Έτσι θα μελετηθεί η θεωρία των οικονομικών ενώσεων, τα κόστη και τα οφέλη που προκύπτουν από την παρουσία τέτοιων ενώσεων, η αποτελεσματική εφαρμογή νομισματικών και δημοσιονομικών πολιτικών που κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία μιας οικονομικής ένωσης καθώς και οι νεότερες εξελίξεις και προοπτικές για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομικής προοπτικής.

 

bullet Αναλυτική Περιγραφή του Μαθήματος

  • Θεωρίες Οικονομικής Ολοκλήρωσης
  • Άριστες Νομισματικές Περιοχές
  • Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
  • Μακροοικονομικές Πολιτικές
  • Οικονομική & Νομισματική Ένωση
  • Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση
  • Η Σχέση Οικονομικής Ένωσης και Χρηματαγορών
  • Ο Ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
  • Η Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Οικονομικές Ενώσεις και Χρηματοοικονομικές Κρίσεις


bullet Βιβλία

1. P. De Grauwe, Τα Οικονομικά της Νομισματικής Ένωσης, Εκδόσεις Παπαζήση, 2003.

2. Σ. Θεοδωρόπουλος, Εξελίξεις και Προοπτικές της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης, Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα 2006.

Επιπλέον οι φοιτητές είναι σημαντικό να παρακολουθούν τις παραδόσεις γιατί θα διδαχθεί και υλικό που δεν περιέχεται στα ανωτέρω βιβλία.


bullet Βαθμός: Ο βαθμός προκύπτει ως 60% από τελική εξέταση και 40% από την εκπόνηση εργασίας σχετική με το αντικείμενο του μαθήματος. Η εργασία θα παρουσιασθεί στην αίθουσα στις συναντήσεις του Δεκεμβρίου. Η ερευνητική ομάδα μπορεί να αποτελείται μέχρι 2 φοιτητές.