Μαλλιαρόπουλος -Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής

10-07-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Καθηγητής Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος

Μάθημα: Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής I


.

Το μάθημα καλύπτει την θεωρία και την πρακτική επιλογής χαρτοφυλακίου καθώς και των μέτρων αξιολόγησης χαρτοφυλακίων. Παράλληλα με την κλασσική θεωρία του Markowitz, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου για στρατηγικούς επενδυτές (Merton). Ο στρατηγικός επενδυτής επιλέγει χαρτοφυλάκια τα οποία ισοσταθμίζουν μακροοικονομικούς κινδύνους πέρα από τον γνωστό κίνδυνο της αγοράς. Η επιλογή χαρτοφυλακίου διαφέρει ανάλογα με την φάση του οικονομικού κύκλου και τον ορίζοντα του επενδυτή. Τα μέτρα αξιολόγησης αφορούν τον έλεγχο του κατά πόσο η διαφορά της απόδοσης ανά μονάδα κινδύνου μεταξύ δυο χαρτοφυλακίων είναι στατιστικά σημαντική. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει μια βαθύτερη αντίληψη της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στη διάρκεια του οικονομικού κύκλου. H έντονη έμφαση σε εφαρμογές για την διαχείριση χαρτοφυλακίων στην διάρκεια του οικονομικού κύκλου είναι βασικό συστατικό του μαθήματος.

.

.

Αναλυτικό πρόγραμμα:

 • Εισαγωγή: Επενδύσεις και επιλογή χαρτοφυλακίου. Θεωρία και εφαρμογές [διαφάνειες]
 • Το άριστο χαρτοφυλάκιο του μυωπικού επενδυτή [σημειώσεις]
  • Χαρτοφυλάκιο ελάχιστου κινδύνου
  • Επιλογή χαρτοφυλακίου με αξιόγραφο μηδενικού κινδύνου
  • Το υπόδειγμα CAPM
  •      Εφαρμογές
 • Έλεγχος αποτελεσματικότητας χαρτοφυλακίου [σημειώσεις]
 • Έλεγχος Intersection και Spanning με δύο αξιόγραφα [σημειώσεις]
  • Εφαρμογές
 • Έλεγχος Intersection και Spanning με πολλά αξιόγραφα [σημειώσεις]
  • Εφαρμογές
 • Καθορισμός της σύνθεσης χαρτοφυλακίου μέσω παλινδρόμησης [σημειώσεις]
  • Εφαρμογές
 • Ισοστάθμιση κινδύνων σε στρατηγικά χαρτοφυλάκια [σημειώσεις]