Απέργης -Μακροοικονομική II

19-03-09 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Απέργης

Μάθημα: Μακροοικονομική II


 

Στόχος του Μαθήματος:

Ο στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές μια μακροοικονομική εικόνα λειτουργίας συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας, π.χ. δημοσιονομικός τομέας, τομέας διεθνών συναλλαγών, καθώς και συγκεκριμένα φαινόμενα όπως ο πληθωρισμός και η ανεργία και το μείγμα της οικονομικής πολιτικής που είναι απαραίτητο για την εξάλειψη τέτοιων αρνητικών φαινομένων.

 

Αναλυτική Περιγραφή του Μαθήματος

  • Χρήμα και αγορές χρήματος
  • Νομισματική πολιτική
  • Πληθωρισμός και ανεργία
  • Τα οικονομικά της ανοικτής οικονομίας
  • Οικονομική μεγέθυνση
  • Δανεισμός, δανειοδότηση και εισοδηματικοί περιορισμοί
  • Κατανάλωση και επένδυση

Βαθμός: Ο βαθμός προκύπτει ως 100% από μια τελική εξέταση.