Επικοινωνία

23-03-09 web.xrh 0 comment

Ώρες γραφείου:

Χειμερινό Εξάμηνο 2017 – 2018:
Τετάρτη
16:00 – 18:00

Εαρινό Εξάμηνο 2017 – 2018:
Τρίτη
14:00 – 16:00

Γραφείο: 329 (3ος όροφος)
Τηλ: (+30) 210.41.42.429 
Email: napergis@unipi.gr