Επικοινωνία

23-03-09 web.xrh 0 comment

Εαρινό εξάμηνο 2016-2017

Πέμπτη 12.00-13.00 κατόπιν πρωτύτερης επικοινωνίας με e-mail για επιβεβαίωση

Γραφείο: 301 (3ος όροφος)
Τηλ: (+30) 210.41.42.363
Email: gskiado@unipi.gr
Personal webpage: https://bankfin.unipi.gr/faculty/
gskiadopoulos