Επικοινωνία

24-03-09 web.xrh 0 comment

Ώρες γραφείου:

Εαρινό Εξάμηνο 2017 – 2018:

Τετάρτη 16:00-18:00
Πέμπτη 14:00-15:00 και 18:00-19:00

Γραφείο: 331 (3ος όροφος)

Τηλ: (+30) 210.41.42.187(+30) 210.41.42.187
Email: manolis@unipi.gr