Επικοινωνία

24-03-09 web.xrh 0 comment

Ώρες γραφείου:

Εαρινό εξάμηνο 2016-2017:

Κατόπιν συνεννοήσεως στο email του

Γραφείο: 334 (3ος όροφος)
Τηλ: (+30) 210.41.42.383

Email: dmalliar@unipi.gr