Επικοινωνία

24-03-09 web.xrh 0 comment

Ώρες γραφείου:

Εαρινό Εξάμηνο 2017 – 2018:

Τρίτη 12:30 – 14:00
Πέμπτη 18:00 – 20:00

Γραφείο: 330 (3ος όροφος)
Τηλ: (+30) 210.41.42.464(+30) 210.41.42.464

Email: dkyr@unipi.gr