Επικοινωνία

24-03-09 web.xrh 0 comment

Ώρες γραφείου

Εαρινό Εξάμηνο 2017 – 2018:

Πέμπτη 15:00-16:00
Παρασκευή 16:00-17:00

Γραφείο: 332 (3ος όροφος)
Τηλ: (+30) 210.41.42.142 (+30) 210.41.42.142
Email: nkourog@unipi.gr