Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου – Αναπλήρωση Διαλέξεων

08-04-09 web.xrh 0 comment

Ανακοινώνεται στους φοιτητές οτι οι διαλέξεις για το μάθημα του 8ου Εξαμήνου “Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου” στις 29 και 30 Απριλίου δεν θα πραγματοποιηθούν. Αντί αυτών θα υπάρξει μια έκτακτη διάλεξη την Τρίτη 28 Απριλίου και ώρα 14.00 -16.00 στην αίθουσα 001.