Προπτυχιακό, Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος “Εμπορικό Δίκαιο”

26-05-09 web.xrh 0 comment

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ανακοινώνεται σε όλους τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα «Εμπορικό Δίκαιο» ότι στο πλαίσιο των προσεχών εξετάσεων του Ιουνίου η ύλη των εξετάσεων διαμορφώνεται ως εξής:
1) Εμπορικές πράξεις και έμποροι: από τις διαφάνειες-διαλέξεις του μαθήματος ή εναλλακτικά από τα αντίστοιχα τμήματα του βιβλίου «Εμπορικό Δίκαιο» (Γενικό Μέρος).
2) Βιβλίο «Εμπορικό Δίκαιο» (Τόμος 2):    
(α) Σελ. 63-77, 81-174, 181-188, 195-207, 243-255, 261-273, 343-354, 371-400, 507-547
(β) Θεματικές ενότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση και τα δικαιώματα μειοψηφίας στις ανώνυμες εταιρίες: αποκλειστικά από τις διαφάνειες-διαλέξεις του μαθήματος

Η εξέταση θα περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις από τις οποίες θα κληθείτε να απαντήσετε στις 4. Η απάντηση και στις 4 ερωτήσεις είναι απαραίτητη για την επιτυχή εξέταση.

Π. Σταϊκούρας