Προκήρυξη Θέσης Εργασίας για Γραμματειακή & Διοικητική Υποστήριξη

03-09-09 web.xrh 0 comment

Προκήρυξη για συνεργασία με ένα (1) άτομο για την γραμματειακή & διοικητική υποστήριξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
 
Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική του Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με ένα άτομο για την γραμματειακή & διοικητική υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο
ακόλουθο link: Προκήρυξη Προσωπικού

Ημερομηνία Λήξης Προθεσμίας: 10/9/2009