Θεοφανίδης – Εισαγωγή στο Marketing

07-09-09 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: ΠΔ 407/80 Φαίδων Θεοφανίδης
Μάθημα: Εισαγωγή στο Marketing


 

bullet Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές εισαγωγικές γνώσεις γύρω από την βασική φιλοσοφία, θεωρίες και έννοιες του μάρκετινγκ και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν δεξιότητες και κριτική σκέψη που είναι απαραίτητες  για τη διάγνωση, την ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων μάρκετινγκ.
 

bullet Περίγραμμα μαθήματος

Το μάθημα περιγράφει με ποιο τρόπο τα στελέχη του μάρκετινγκ λαμβάνουν αποφάσεις για την δημιουργία, την προβολή, την τιμολόγηση και διανομή του προϊόντος ή της υπηρεσίας (Μίγμα Μάρκετινγκ), αναλύοντας το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, διεξάγοντας έρευνα αγοράς προκειμένου να γίνει η διάγνωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και τμηματοποιώντας την αγορά με σαφή κριτήρια έχοντας ως τελικό σκοπό την αναγνώριση, αντιμετώπιση και ικανοποίηση των καταναλωτικών αναγκών καλύτερα από τον ανταγωνισμό.

bullet Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1:   ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2:   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΚΤ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3:   ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4:   ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5:   ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 6:   ΠΡΟΪΟΝ Ι
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7:   ΠΡΟΪΟΝ ΙΙ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 8:   ΔΙΑΝΟΜΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 9:   ΠΡΟΒΟΛΗ Ι
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 10:  ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΙ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 11:  ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 12:  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

bullet Διδακτικό Εγχειρίδιο

Μάλλιαρης, Π., Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Σταμούλη, 2001.