Προπτυχιακό – Γραμματεία

09-09-09 web.xrh 0 comment

Γραμματεία


Γραμματεία Προπτυχιακού

Παπαδάκη Ελένη, Προϊσταμένη, τηλ. 210 4142090

Παχή Βάσω, τηλ. 210 4142093

Σωτηράκου Κατερίνα, τηλ. 210 4142184

Χαλκιά Παναγιώτα, τηλ. 210 4142226

Fax: 210 4142331

email grad-fin@unipi.gr; xrh-secr@unipi.gr