Στεφανάδης, Μικροοικονομική ΙΙ

23-09-09 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Στεφανάδης Χριστόδουλος
Μάθημα: Μικροοικονομική ΙΙ


Προπτυχιακό 2ου Εξαμήνου

 

 

Το μάθημα Μικροοικονομική ΙΙ επικεντρώνεται στις αναλυτικές μεθόδους της μικροοικονομικής θεωρίας.  Η συμπεριφορά του καταναλωτή και του παραγωγού τεκμηριώνεται θεωρητικά.  Επίσης εξετάζεται πώς η αλληλεπίδραση μεταξύ ορθολογικών καταναλωτών και παραγωγών οδηγεί σε μια ποικιλία οικονομικών φαινόμενων.  Εξετάζονται διάφορες δομές αγορών με έμφαση στις ολιγοπωλιακές αγορές και τη θεωρία παιγνίων.