Προπτυχιακό, Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου, Ανακοίνωση

18-05-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του 6ου εξαμήνου του Τμήματος, ότι το μάθημα «ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» της 19ης-5-2010 θα πραγματοποιηθεί και για τα δύο Τμήματα (Α-Λ) και (Μ-Ω) στις 10.15 – 12.00 πμ, αίθουσα 335.