Σταματίου – Διακρίσεις

20-05-10 web.xrh 0 comment

Διακρίσεις

Διδάκτωρ  Σταματίου Θεόδωρος


 

bullet Παρουσίασε την ερευνητική του εργασία σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό

 

bullet Παρακολούθησε το 9ο Θερινό Σχολείο του Πανεπιστημίου του Trento με τίτλο «Intensive Course in Financial Instability and Crises» τον Ιούλιο του 2008. Το συγκεκριμένο θερινό σχολείο ήταν το 9ο μιας σειράς εντατικών διαλέξεων που προσφέρονται από το Κέντρο Υπολογιστικών και Πειραματικών Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Trento. (βλ. http://www-ceel.economia.unitn.it/summer_school/ninth/index.html) Το θερινό σχολείο διοργανώθηκε από τον διακεκριμένο καθηγητή Axel Leijonhufvud (UCLA and University of Trento).

 

bullet Παρακολούθησε  το CORE Lecture Series τον Ιούλιο του 2005. (βλ. http://www.uclouvain.be/en-44510.html). Το Center for Operations Research and Econometrics (CORE) είναι ένα ερευνητικό κέντρο του Universite Catholique de Louvain (UCL). Το θέμα των διαλέξεων ήταν «Lectures on Financial Econometrics: Past, Present, and Future» και παραδόθηκαν από τον διακεκριμένο Καθηγητή Andrew Lo (Massachusetts Institute of Technology).