Α. Μπότσαρη – Ώρες Γραφείου

18-01-11 web.xrh 0 comment

Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου η κα. Μπότσαρη θα πραγματοποιήσει ώρες γραφείου τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Πέμπτη 20/1: 13.00-15.00

Τετάρτη 26/1, 2/2, 9/2: 11.30-13.30