Γ. Διακογιάννης – Ώρες Γραφείου

31-01-11 web.xrh 0 comment

Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου ο κ. Διακογιάννης θα πραγματοποιήσει ώρες γραφείου την ακόλουθη ημέρα και ώρα:

Πέμπτη 03/02/2011: 15.00-16.00