Θεωρία Χαρτοφυλακίου, Εκλογή Επίκουρου ή Λέκτορα

30-03-11 web.xrh 0 comment

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ)

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ή ΛΕΚΤΟΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ