Γ. Χαρδούβελης – Ώρες Γραφείου

18-04-11 web.xrh 0 comment

Ο κ. Χαρδούβελης θα πραγματοποιήσει ώρες γραφείου την ακόλουθη ημέρα και ώρα:

Δευτέρα 02/05/2011: 17.00 – 18.00