Προπτυχιακό, Εμπορικό Δίκαιο, Ύλη εξετάσεων

24-05-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Ανακοινώνεται σε όλους τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα «Εμπορικό Δίκαιο» ότι, στο πλαίσιο των προσεχών εξετάσεων του Ιουνίου 2011, η ύλη των εξετάσεων διαμορφώνεται ως εξής:
1.       Εμπορικές πράξεις και έμποροι: από τις διαφάνειες-διαλέξεις του μαθήματος ή εναλλακτικά από τα αντίστοιχα τμήματα του βιβλίου «Εμπορικό Δίκαιο» (Γενικό Μέρος).
2.       Βιβλίο «Εμπορικό Δίκαιο» (Τόμος 2, Β Έκδοση):
(α) Σωματείο και προσωπικές εταιρίες: σελ. 43-58, 67-102, 109-160, 167-174, 181-193.
(β) Κεφαλαιουχικές εταιρίες: σελ. 235-253, 275-330, 362-376, 407-420, 451-465, 577-593, 597-606, 613-619.    
Η εξέταση θα περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις από τις οποίες θα κληθείτε να απαντήσετε στις 4. Η απάντηση και στις 4 ερωτήσεις είναι απαραίτητη για την επιτυχή εξέταση.
Από τις 5 ερωτήσεις, οι 2 θα έχουν χαρακτήρα πρακτικού προβλήματος και θα αφορούν στο τμήμα της ύλης που αντιστοιχεί στο σωματείο-προσωπικές εταιρίες. Οι υπόλοιπες 3 ερωτήσεις θα απαιτούν κυρίως ανάπτυξη (δηλαδή, θα έχουν περισσότερο θεωρητικό χαρακτήρα) χωρίς να αποκλείεται μια από αυτές να έχει και χαρακτήρα πρακτικού προβλήματος.
Παρακαλούνται οι φοιτητές να ενημερώνονται τακτικά για τις ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα μέσω των αναρτήσεων στη Γραμματεία αλλά και μέσω του διαδικτυακού τόπου του Τμήματος.