Προπτυχιακό, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Τελευταία Διάλεξη

24-05-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων (6ο εξάμηνο) ότι η τελευταία διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26/5, 11-12 (αίθουσα 001) & 12-2 (Π αμφ.)