Ν. Κουρογένης, Ώρες Γραφείου

14-06-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο κ. Ν. Κουρογένης θα δεχθεί φοιτητές την Δευτέρα 20.6.2011 και ώρα 13.00-15.00.