Σταϊκούρας – Δίκαιο Επενδυτικών Υπηρεσιών

14-08-11 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Παναγιώτης Σταϊκούρας
Μάθημα: Δίκαιο Επενδυτικών Υπηρεσιών


bulletΔομή του Μαθήματος

  1. Αγορά επενδυτικών υπηρεσιών: συμμετέχοντες, εποπτεία και τρέχουσες εξελίξεις
  2. Αδειοδότηση επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
  3. Το «Κοινοτικό διαβατήριο»: παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε διασυνοριακό, Κοινοτικό επίπεδο (“The EU passport”)
  4. Η προστασία του επενδυτή μετά την Οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID)
  5. Τόποι διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών μέσων και διαφάνεια της κεφαλαιαγοράς (trading venues and market transparency)
  6. Δημόσια προσφορά κινητών αξιών (public offers)
  7. Δημόσιες προτάσεις εξαγοράς (takeover bids) και εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance)
  8. Κατάχρηση της αγοράς (market abuse): καταχρηστική αξιοποίηση προνομιακών πληροφοριών (insider dealing) και χειραγώγηση (market manipulation)