Διάκριση Αναπληρωτή Καθηγητή Γ. Σκιαδόπουλου

10-01-12 web.xrh 0 comment

To άρθρο του Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιου Σκιαδόπουλου με τίτλο “Should Investors Include Commodities in Their Portfolios After All? New Evidence”, που είχε δημοσιευτεί στο Journal of Banking and Finance σε συνεργασία με τη διδακτορική φοιτήτρια Χαρούλα Δασκαλάκη, επιλέχτηκε από το CFA Society και παρουσιάστηκε στο CFA Digest, February 2012, Vol. 42, No.1, http://www.cfainstitute.org/learning/products/publications/dig/Pages/dig.v42.n1.6.aspx 

Στο CFA Digest παρουσιάζονται «articles from leading publications in the investment industry on subjects related to the investment profession», http://www.cfainstitute.org/about/governance/committees/Pages/cfa_digest_editorial_board.aspx.