Υποτροφία PwC στον απόφοιτο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών κο Μακρυνικόλα Χαράλαμπο

12-01-12 web.xrh 0 comment

. 

.

Επιτυχία του αποφοίτου του Τμήματος Μακρυνικόλα Χαράλαμπου, ο οποίος επιλέγει ως υπότροφος της PwC Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

.

.

.

.