Διεξαγωγή Εξετάσεων Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

19-09-12 web.xrh 0 comment

19/09/2012

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής δεν απέχουν από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα. Οι εξετάσεις διεξάγονται κανονικά.